TAS wordt onderdeel IKS Limburg!

01 July 2021


De afgelopen jaren is gewerkt aan een infrastructuur voor sporters met een beperking. Sportlandgoed De Haamen in Beek is hier volledig voor ingericht geworden. Gelijktijdig met het maken van de infrastructuur is gewerkt aan het opzetten van een programma voor topsporters. Het TAS, trainingscentrum aangepast sporten, in nauwe samenwerking met Limburg Sport en de IKSfunctionaris Iedereen Kan Sporten. Gelijktijdig is eveneens gewerkt aan IKS Limburg, een platform waarin alles rondom sporten met een beperking samenkomt en aangepast sporten als hoofddoel heeft. In het programma IKS Limburg is onder andere opgenomen talentherkenning en talentbegeleiding. Bij de provincie Limburg is gewerkt aan een nieuwe structuur voor topsporters, te weten Limburg Sport, hier worden alle sporters met een topsportstatus begeleid, zowel valide als niet valide sporters. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid om de volledige structuur voor topsporters en talenten aan te passen.

Het is de ambitie om zoveel mogelijk topsporters, topsporttalenten en potentiële talenten te faciliteren, zodat deze het beste uit zicht zelf kunnen halen. Dit gaan we doen door het samenvoegen van bestaande menskracht, middelen en infrastructuur voor topsport en talentontwikkeling op het gebied van aangepast sporten in de provincie Limburg vanuit een eenduidige profilering en communicatie. In samenwerking met overkoepelend sporttakplatform Iedereen Kan Sporten (IKS) en de ondersteunende entiteit Limburg Sport zal TAS Limburg vanaf 01-07-2021 verder gaan onder het provinciaal sporttakplatform Iedereen Kan Sporten Limburg.

Terug naar het nieuwsoverzicht

TAS wordt onderdeel IKS Limburg!

Neem contact op met Mullens Sports and Health Innovations

  • Mullens
  • Sports and Health Innovations

  • Kerklaan 10
  • 6191 GM Neerbeek

  • Email: tim@timmullens.nl
  • Telefoon: +31 6 19 05 53 99

  • Kvk: 66 10 86 91
  • KNAB: NL71KNAB 02 55 33 43 46